Tietosuojaseloste | FR-Kuljetus Oy - Kattavat kuljetusalan palvelut

Tietosuojaseloste

FR-Kuljetus Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja tässä tietosuojaselosteessa kuvataan oikeutesi
säilyttää yksityisyytesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojaamiseen.

Tietosuojaseloste – FR-Kuljetus Oy

Tämä on FR-Kuljetus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuojaseloste.

FR-Kuljetus Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja tässä tietosuojaselosteessa kuvataan oikeutesi
säilyttää yksityisyytesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojaamiseen.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

FR-Kuljetus Oy
Y-tunnus: 2485223-2
Puh. 050 367 7625
Sähköposti: jonne@fr-kuljetus.fi
Osoite: Suopellonkuja 10, 21350 Lieto


TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

Jonne Frestadius
Puh. 050 367 7625
Sähköposti: jonne@fr-kuljetus.fi

KETÄ TIETOSUOJASELOSTE KOSKEE

Tämä tietosuojaseloste on tieto FR-Kuljetus Oy:n verkkosivukävijöitä siitä, miten FR-Kuljetus Oy
käsittelee rekisterinpitäjänä heidän henkilötietojaan.


MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI JA MILLÄ PERUSTEELLA

FR-Kuljetus Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Verkkosivukävijät:

 • Kävijätilastointi
 • Lomakkeiden kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:

 • Suostumus, mikäli verkkosivukävijä antaa suostumuksensa markkinointi- ja
  analytiikkaevästeisiin.
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena silloin, kun FR-Kuljetus Oy on tehnyt
  sopimuksen rekisteröidyn kanssa.

MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Emme tunnista sinua evästeiden kautta.

 • Verkkosivusto (fr-kuljetus.fi): FR-Kuljetus Oy kerää henkilötietoja suoraan sinulta yhteydenottopyyntölomakkeen kautta.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME

FR-Kuljetus Oy voi käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietojasi:

 • Omat yhteystietosi ja asiakasyrityksen yhteystiedot, kuten nimi, osoite,
  sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palaute, kommentit ja kysymykset, jotka olet lähettänyt FR-Kuljetus Oy:lle  tai koskien FR-Kuljetus Oy:tä esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottopyyntölomakkeella

Rekisterinpitäjänä FR-Kuljetus Oy ei käsittele arkaluontoisia henkilötietojasi.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET TOISILLE REKISTERINPITÄJILLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


Viranomaiset

Poliisi ja muut viranomaiset voivat vaatia FR-Kuljetus Oy:tä luovuttamaan henkilötietoja. Tällöin
FR-Kuljetus Oy luovuttaa tiedot vain oikeusistuimen määräyksestä.

Sivuston käyttöön liittyvät luovutukset

Emme luovuta sivuston käyttöön liittyviä tietoja.

Tietojen säilytysaika

 • Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin suojaus

 • Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

 • Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


YHTEYDEN OTTAMINEN MEIHIN

Yksityisyyden suojaamisesta ja tietojen käyttämisestä kysymykset, kommentit ja lisätiedustelut tai epäilet, että yksityisyyden
suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen jonne@fr-kuljetus.fi.


Yhteydenottosi käsittely on täysin luottamuksellista ja tietosuojasta vastaava henkilö ottaa sinuun
yhteyden antamaasi osoitteeseen.